ผู้บริหาร

น.ส.พรรณพิลาส เหมือนจันทร์เชย
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ลิ้งค์น่าสนใจ

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 01/06/2016
ปรับปรุง 13/08/2022
สถิติผู้เข้าชม 1234802
Page Views 1548235
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนเดชอนุสรณ์ นครชัยศรี
2 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ขุนแก้ว นครชัยศรี
3 โรงเรียนวัดประชานาถ ขุนแก้ว นครชัยศรี
4 โรงเรียนอนุบาลศิริวิทย์ งิ้วราย นครชัยศรี
5 โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ งิ้วราย นครชัยศรี
6 โรงเรียนวัดงิ้วราย งิ้วราย นครชัยศรี
7 โรงเรียนบ้านคลองบางกระจัน ดอนแฝก นครชัยศรี
8 โรงเรียนวัดไทร ท่ากระชับ นครชัยศรี
9 โรงเรียนคลองทางหลวง ท่ากระชับ นครชัยศรี
10 โรงเรียนวัดท่าตำหนัก (เทพวิทยเสถียร) ท่าตำหนัก นครชัยศรี
11 โรงเรียนวัดน้อย ท่าพระยา นครชัยศรี
12 โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา ท่าพระยา นครชัยศรี
13 โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว นครชัยศรี นครชัยศรี
14 โรงเรียนวัดตุ๊กตา บางกระเบา นครชัยศรี
15 โรงเรียนสาธิตวิทยา บางกระเบา นครชัยศรี
16 โรงเรียนแสงทองวิทยา บางกระเบา นครชัยศรี
17 โรงเรียนวัดกลาง บางพระ นครชัยศรี 034-239549
18 โรงเรียนวัดบ่อตะกั่ว บางระกำ นครชัยศรี
19 โรงเรียนปรกแก้ววิทยา บางแก้ว นครชัยศรี
20 โรงเรียนวัดบางพระ บางแก้วฟ้า นครชัยศรี
21 โรงเรียนวัดห้วยตะโก พะเนียด นครชัยศรี
22 โรงเรียนวัดลานตากฟ้า ลานตากฟ้า นครชัยศรี
23 โรงเรียนวัดพุทธธรรมรังษี ลานตากฟ้า นครชัยศรี
24 โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม วัดละมุด นครชัยศรี
25 โรงเรียนวัดละมุด วัดละมุด นครชัยศรี 034-389473
26 โรงเรียนบ้านลานแหลม วัดละมุด นครชัยศรี
27 โรงเรียนวัดสำโรง วัดสำโรง นครชัยศรี
28 โรงเรียนวัดสัมปทวน วัดแค นครชัยศรี
29 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดแค นครชัยศรี
30 โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ ศรีมหาโพธิ์ นครชัยศรี 034389011
31 โรงเรียนวัดเสถียรรัตนาราม ศรีษะทอง นครชัยศรี
32 โรงเรียนวัดศีรษะทอง ศรีษะทอง นครชัยศรี
33 โรงเรียนวัดกกตาล สัมปทวน นครชัยศรี
34 โรงเรียนวัดกลางครูเวียง สัมปทวน นครชัยศรี
35 โรงเรียนบ้านห้วยพลู ห้วยพลู นครชัยศรี 034-990041
36 โรงเรียนเม่งอั้วกงฮัก ห้วยพลู นครชัยศรี
37 โรงเรียนวัดห้วยพลู ห้วยพลู นครชัยศรี
38 โรงเรียนวัดโคกเขมา แหลมบัว นครชัยศรี
39 โรงเรียนวัดท้องไทร แหลมบัว นครชัยศรี
40 โรงเรียนวัดทุ่งน้อย แหลมบัว นครชัยศรี
41 โรงเรียนบ้านห้วยกรด แหลมบัว นครชัยศรี
42 โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์ (เอกเผ่าพิทยา) โคกพระเจดีย์ นครชัยศรี
43 โรงเรียนวัดไทยาวาส ไทยาวาส นครชัยศรี
44 โรงเรียนจารุวรรณวิทยา ไทยาวาส นครชัยศรี
45 โรงเรียนวัดบางภาษี คลองนกกระทุง บางเลน
46 โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง (ศรีเล็กดีวิทยาคาร) คลองนกกระทุง บางเลน
47 โรงเรียนวัดลานคา ดอนตูม บางเลน
48 โรงเรียนวัดดอนยอ ดอนตูม บางเลน 0-3437-1248
49 โรงเรียนวัดลาดสะแก ดอนตูม บางเลน
50 โรงเรียนบ้านนราภิรมย์ นราภิรมย์ บางเลน
51 โรงเรียนวัดพระมอพิสัย นราภิรมย์ บางเลน
52 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ นราภิรมย์ บางเลน
53 โรงเรียนวัดนราภิรมย์ นราภิรมย์ บางเลน 0-3496-3060
54 โรงเรียนวัดบัวปากท่า นิลเพชร บางเลน
55 โรงเรียนวัดนิลเพชร นิลเพชร บางเลน
56 โรงเรียนวัดบัวหวั่น บัวปากท่า บางเลน
57 โรงเรียนบ้านหนองปรงกาญจนา บัวปากท่า บางเลน
58 โรงเรียนตลาดเจริญสุข บัวปากท่า บางเลน 034 -109923
59 โรงเรียนวัดบอนใหญ่ บัวปากท่า บางเลน
60 โรงเรียนวัดบางปลา บางปลา บางเลน
61 โรงเรียนตลาดเกาะแรต บางปลา บางเลน
62 โรงเรียนอนุบาลบุญเตือนวิยา บางปลา บางเลน
63 โรงเรียนวัดเกาะแรต บางปลา บางเลน
64 โรงเรียนบ้านรางปลาหมอ บางภาษี บางเลน
65 โรงเรียนวัดรางกำหยาด บางภาษี บางเลน
66 โรงเรียนบ้านคลองพระมอพิสัย บางภาษี บางเลน
67 โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย บางภาษี บางเลน
68 โรงเรียนบ้านรางกระทุ่ม บางภาษี บางเลน
69 โรงเรียนตลาดรางกระทุ่ม บางภาษี บางเลน
70 โรงเรียนบ้านหนองปรง บางระกำ บางเลน
71 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 4 บางระกำ บางเลน
72 โรงเรียนวัดสุขวัฒนาราม บางระกำ บางเลน 034276329
73 โรงเรียนวัดบางน้อยใน บางหลวง บางเลน
74 โรงเรียนวัดบางหลวง บางหลวง บางเลน
75 โรงเรียนเจี้ยนหัว บางหลวง บางเลน
76 โรงเรียนบ้านลาดหลวง บางหลวง บางเลน
77 โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี บางหลวง บางเลน 0-3424-8006
78 โรงเรียนวัดลัฏฐิวนาราม บางหลวง บางเลน
79 โรงเรียนบ้านหนองมะม่วง บางหลวง บางเลน
80 โรงเรียนบ้านบางเลน(บางเลนวิทยาคาร) บางเลน บางเลน
81 โรงเรียนบ้านประตูน้ำพระพิมล บางเลน บางเลน
82 โรงเรียนวัดเกษมสุริยัมนาจ บางเลน บางเลน
83 โรงเรียนบางเลนวิทยา บางเลน บางเลน
84 โรงเรียนบ้านไผ่คอกวัว บางเลน บางเลน
85 โรงเรียนอนุบาลแสงอรุณ บางเลน บางเลน
86 โรงเรียนวัดผาสุการาม บางไทรป่า บางเลน
87 โรงเรียนวัดบางไผ่นารถ บางไทรป่า บางเลน
88 โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม ลำพญา บางเลน
89 โรงเรียนสถาพรวิทยา ลำพญา บางเลน
90 โรงเรียนวัดลำพญา ลำพญา บางเลน
91 โรงเรียนบ้านไผ่หลวง หินมูล บางเลน
92 โรงเรียนวัดศิลามูล หินมูล บางเลน 0-3439-9069
93 โรงเรียนวัดเกษตราราม ไทรงาม บางเลน
94 โรงเรียนวัดไผ่จรเข้ ไทรงาม บางเลน
95 โรงเรียนวัดไผ่สามตำลึง ไทรงาม บางเลน
96 โรงเรียนวัดโพธิ์ ไทรงาม บางเลน
97 โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง ไผ่หูช้าง บางเลน
98 โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม ไผ่หูช้าง บางเลน
99 โรงเรียนอนุบาลกิติเวชวิทยา พุทธมณฑล
100 โรงเรียนวัดมะเกลือ คลองโยง พุทธมณฑล
101 โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์ คลองโยง พุทธมณฑล
102 โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์ คลองโยง พุทธมณฑล
103 โรงเรียนธรรมรักษา มหาสวัสดิ์ พุทธมณฑล 034-990319
104 โรงเรียนบ้านคลองมหาสวัสดิ์ มหาสวัสดิ์ พุทธมณฑล
105 โรงเรียนบ้านคลองโยง มหาสวัสดิ์ พุทธมณฑล
106 โรงเรียนวัดสาลวัน ศาลายา พุทธมณฑล
107 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ศาลายา พุทธมณฑล
108 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ศาลายา พุทธมณฑล
109 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ศาลายา พุทธมณฑล
110 โรงเรียนวัดสุวรรณาราม ศาลายา พุทธมณฑล
111 โรงเรียนเอกดรุณ สามพราน
112 โรงเรียนเทพนิมิตร วัฒนา กระทุ่มล้ม สามพราน
113 โรงเรียนภัทรบุตร กระทุ่มล้ม สามพราน
114 โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม กระทุ่มล้ม สามพราน
115 โรงเรียนบ้านเพลินวัฒนา กระทุ่มล้ม สามพราน
116 โรงเรียนวัดปรีดาราม คลองจินดา สามพราน
117 โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม คลองจินดา สามพราน
118 โรงเรียนบ้านพาดหมอน คลองจินดา สามพราน
119 โรงเรียนบ้านคลองจินดา คลองจินดา สามพราน
120 โรงเรียนวัดวังน้ำขาว คลองจินดา สามพราน
121 โรงเรียนบ้านฉาง คลองจินดา สามพราน
122 โรงเรียนบ้านดอนทอง คลองใหม่ สามพราน
123 โรงเรียนอนุบาลเอกปฐม คลองใหม่ สามพราน
124 โรงเรียนบ้านคลองใหม่ คลองใหม่ สามพราน
125 โรงเรียนวัดบางช้างเหนือ คลองใหม่ สามพราน
126 โรงเรียนหลวงพ่อแช่มอุปถัมภ์ (ฉิน เกต อ่อนอุทิศ) ตลาดจินดา สามพราน 034-388369
127 โรงเรียนบ้านตากแดด ตลาดจินดา สามพราน
128 โรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธาราม ตลาดจินดา สามพราน
129 โรงเรียนวัดจินดาราม ตลาดจินดา สามพราน 0-3498-1306
130 โรงเรียนวัดทรงคนอง ทรงคนอง สามพราน
131 โรงเรียนวัดท่าข้าม ท่าข้าม สามพราน
132 โรงเรียนนักบุญเปโตร ท่าข้าม สามพราน
133 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ท่าข้าม สามพราน
134 โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯ ท่าตลาด สามพราน
135 โรงเรียนบ้านท่าตลาด ท่าตลาด สามพราน
136 โรงเรียนคลองบางกระทึก บางกระทึก สามพราน
137 โรงเรียนวัดดอนหวาย บางกระทึก สามพราน
138 โรงเรียนวัดเชิงเลน บางช้าง สามพราน
139 โรงเรียนวัดบางช้างใต้ บางช้าง สามพราน
140 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ บางช้าง สามพราน
141 โรงเรียนบ้านหัวอ่าว บางช้าง สามพราน
142 โรงเรียนบ้านบางม่วง บางช้าง สามพราน
143 โรงเรียนบ้านบางเตย บางเตย สามพราน
144 โรงเรียนวัดเทียนดัด บ้านใหม่ สามพราน
145 โรงเรียนบ้านบางประแดง บ้านใหม่ สามพราน
146 โรงเรียนวัดเดชานุสรณ์ ยายชา สามพราน
147 โรงเรียนวัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม) ยายชา สามพราน 0-3431-1091
148 โรงเรียนสามพรานวิทยา ยายชา สามพราน
149 โรงเรียนบ้านดงเกตุ สามพราน สามพราน 034385312
150 โรงเรียนสุพิทยานุกูล สามพราน สามพราน
151 โรงเรียนบวรธนวิทย์ สามพราน สามพราน
152 โรงเรียนบ้านสามพราน สามพราน สามพราน
153 โรงเรียนสกลวิทยา สามพราน สามพราน 034323769
154 โรงเรียนบ้านหอมเกร็ด หอมเกร็ด สามพราน
155 โรงเรียนวัดหอมเกร็ด หอมเกร็ด สามพราน
156 โรงเรียนบ้านคลองลัดอ้อมใหญ่ อ้อมใหญ่ สามพราน 0-2420-7115
157 โรงเรียนวัดอ้อมใหญ่ อ้อมใหญ่ สามพราน
158 โรงเรียนวัดไร่ขิง ไร่ขิง สามพราน
159 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ไร่ขิง สามพราน
160 โรงเรียนวัดท่าพูด ไร่ขิง สามพราน 0-3431-8232