ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
17 พ.ค. 64 เปิดเรียน 1/2564
เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2564
01 พ.ค. 64 ถึง 02 พ.ค. 64 จำหน่ายเครื่องเขียน แบบเรียน พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการเรียน
จำหน่ายเครื่องเขียน แบบเรียน พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
25 เม.ย. 64 รับผลสอบ รับ ปพ.6 และรับเอกสารการย้าย
รับผลสอบพร้อมแจกสมุดรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล (ปพ.6) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และนักเรียนที่แจ้งย้ายสถานศึกษารับเอกสารการย้าย

รับผลการสอบพร้อมแจกสมุดรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล (ปพ.6) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 และนักเรียน ม.3 และ ม.6 ที่แจ้งย้าย รับหลักฐาน ป.พ.1
19 เม.ย. 64 เริ่มจำหน่ายเครื่องแบบนักเรียน
เริ่มจำหน่ายเครื่องแบบนักเรียนทุกระดับชั้น
19 เม.ย. 64 ถึง 11 พ.ค. 64 เปิดเรียนพิเศษซัมเมอร์ชดเชยวัดหยุดกรณีพิเศษเนื่องในสถานการณ์โควิด
เปิดเรียนพิเศษภาคฤดูร้อนชดเชยวันหยุดกรณีพิเศษเนื่องในสถานการณ์โควิด
19 เม.ย. 64 ถึง 07 พ.ค. 64 มัธยมเรียนปรับพื้นฐาน
เรียนปรับพื้นฐานช่วงปิดเรียนภาคฤดูร้อน
10 เม.ย. 64 ปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2563
ปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
10 เม.ย. 64 สอบวิชาเฉพาะแพทย์ (กสพท.) ม.6
สอบวิชาเฉพาะแพทย์ (กสพท.) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
05 เม.ย. 64 ถึง 09 เม.ย. 64 สอบปฏิบัติทักษะภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาเกาหลี คณิตศาสตร์ และการสื่อสาร
สอบภาคปฏิบัติทักษะการอ่าน-เขียนวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ทักษะทางคณิตศาสตร์ และทดสอบความสามารถด้านการสื่อสาร ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

สอบภาคปฏิบัติทักษะการอ่าน-เขียนวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาเกาหลี ทักษะทางคณิตศาสตร์ และทดสอบความสามารถด้านการสื่อสาร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5
04 เม.ย. 64 ชำระค่าเล่าเรียน 1/2564 อ.1-3 และเขียนใบมอบตัว ป.1
ชำระค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1-3 และเขียนใบมอบตัวศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
03 เม.ย. 64 ถึง 04 เม.ย. 64 สอบ 9 วิชาสามัญ ม.6
สอบ 9 วิชาสามัญ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
29 มี.ค. 64 ถึง 09 เม.ย. 64 ทดสอบพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน อ.1-3
ทดสอบพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1-3
27 มี.ค. 64 ถึง 28 มี.ค. 64 ทดสอบ O-Net ม.6
ทดสอบระดับชาติ O-Net ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
24 มี.ค. 64 ทดสอบ NT
ทดสอบวัดความรู้ความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ NT นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
22 มี.ค. 64 ถึง 26 มี.ค. 64 สอบปลายภาค ป.1-6 และ ม.1-5
สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5
20 มี.ค. 64 ถึง 23 มี.ค. 64 สอบ GAT/PAT TCAS 64 ม.6
สอบ GAT/PAT TCAS 64 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
15 มี.ค. 64 ถึง 19 มี.ค. 64 แจ้งย้ายสถานศึกษา
นักเรียนที่มีความประสงค์จะย้ายสถานศึกษาเขียนใบแจ้งย้ายเป็นลายลักษณ์อักษร
13 มี.ค. 64 ทดสอบ O-Net ป.6
ทดสอบระดับชาติ O-Net นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
13 มี.ค. 64 ถึง 14 มี.ค. 64 ทดสอบ O-Net ม.3
ทดสอบระดับชาติ O-Net ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
08 มี.ค. 64 ถึง 12 มี.ค. 64 ทดสอบการอ่าน RT
ทดสอบการอ่านระดับชาติ RT นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
08 มี.ค. 64 ถึง 11 มี.ค. 64 สอบปลายภาค ม.6
สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
27 ก.พ. 64 เรียนชดเชย
เรียนชดเชยวันหยุดกรณีพิเศษเนื่องในสถานการณ์โควิด
26 ก.พ. 64 กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ป.1-3
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
20 ก.พ. 64 เรียนชดเชย
เรียนชดเชยวันหยุดกรณีพิเศษเนื่องในสถานการณ์โควิด
16 ก.พ. 64 กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ม.1-3
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ระดบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
13 ก.พ. 64 เรียนชดเชย
เรียนชดเชยวันหยุดกรณีพิเศษเนื่องในสถานการณ์โควิด
06 ก.พ. 64 เรียนชดเชย
เรียนชดเชยวันหยุดกรณีพิเศษเนื่องในสถานการณ์โควิด
01 ก.พ. 64 เปิดเรียน 2/2563
เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2563
09 พ.ย. 63 ถึง 13 พ.ย. 63 สัปดาห์สอบปลายภาคเรียนที่ 1/63
30 ต.ค. 63 ระดับมัธยม ทัศนศึกษาตลาดน้ำดำเนินสะดวก
18 ต.ค. 63 ทำบุญครบรอบวันคล้ายวันจากไปของคุณปู่สกล ผู้ก่อตั้งโรงเรียน
14 ต.ค. 63 ทำบุญโรงเรียน ฝั่งมัธยม
12 ต.ค. 63 ทำพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9
09 ต.ค. 63 ป.4-6 ทัศนศึกษา จ.ราชบุรี
06 ต.ค. 63 เข้าค่ายธรรมะระดับอนุบาล ณ โรงเรียนสกลวิทยา
02 ต.ค. 63 ป.1-3 ทัศนศึกษา พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง