ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

          โรงเรียนสกลวิทยาเป็นโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาภายใต้สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ นายสกล เย็นสบาย เป็นผู้รับใบอนุญาต และเป็นผู้จัดการ นางสุธาดา เหมือนจันทร์เชย เป็นครูใหญ่ ได้รับโอนกิจการจากโรงเรียนสันติราษฎร์ศึกษา เดิมอยู่ในบริเวณโรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2506 ต่อมาขอย้ายสถานที่เรียนอาคารเรียนจากหลังเดิม มาเปิดทำการสอนที่อาคารหลังใหม่ เป็นเรือนปั้นหยาสองชั้น ” 

          ต่อมาเมื่อปี พ.. 2537  ได้ทำการก่อสร้างอาคารหลังใหม่ 5 ชั้น ในบริเวณที่เคยเป็นที่พักอาศัย โดยใช้ระยะเวลาการก่อสร้าง 5 เดือน เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนนักเรียน ได้จัดสร้างห้องประกอบ เช่น ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ และห้องก... เพื่อปรับปรุงสภาพแหล่งเรียนรู้

          หลังจากนั้น  ในปี 2542 โรงเรียนได้เริ่มก่อสร้าง อาคารสำนักงาน เพื่อเป็นสถานที่ประชุม ห้องประกอบและห้องสมุดให้มีขนาดใหญ่ขึ้น และเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักเรียน และผู้ปกครอง เมื่อเสร็จสิ้นอาคารสำนักงาน โรงเรียนได้ทำการก่อสร้างอาคารพลศึกษาซึ่งประกอบไปด้วย โรงพลศึกษา สำหรับการเรียนและการแข่งขันกีฬา เพื่อแก้ปัญหาเรื่องพื้นที่ๆมีอยู่จำกัดของโรงเรียนและชั้นที่สามได้สร้าง สระว่ายน้ำสำหรับนักเรียนอนุบาลและสระใหญ่สำหรับเด็กโต ทั้งนี้เพื่อให้มีสถานที่เพียงพอสำหรับทำกิจกรรมของนักเรียน จึงจัดสร้างอาคารเรียนอีกหนึ่งหลัง ทำให้โรงเรียนสามารถสร้างห้องทดลองวิทยาศาสตร์ ขนาดใหญ่ ห้องแลบคอมพิวเตอร์ ห้องดนตรี ห้องนาฎศิลป์ ห้องโขน มีผลให้การจัดการเรียนการสอน โดยเฉพาะวิชาพิเศษ มีความเพียบพร้อมและสมบูรณ์

          ในปี พ.. 2555 โรงเรียนสกลวิทยา ได้ซื้อที่ดิน ณ บ้านเลขที่ 61/1 หมู่ 9 ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม จัดสร้างอาคารสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ซึ่งประกอบไปด้วย ห้องเรียน ห้องประกอบ โรงพลศึกษา และลานเอนกประสงค์ บริเวณโรงเรียนมีความร่มรื่น มีสนามซอฟบอล สำหรับนักเรียนที่รักการออกกำลังกาย การลงทุนในการก่อสร้างในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ที่ให้โรงเรียนมีสถานที่จัดกิจกรรม ที่เพียงพอและมีบรรยากาศที่ร่มรื่นเอื้อต่อการเรียนรู้

          และในปี พ.. 2556 เป็นปีที่โรงเรียนเปิดทำการมาครบ 50 ปีบริบูรณ์